Mali Bültenler

Yürürlük Süresi Dolan ve Dolacak Olan Mevcut Damping ve Sübvansiyonlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

6 Şubat 2020

31 Ocak 2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de 2020/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Söz konusu Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki mevzuatlar çerçevesinde 2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.İhracat İşlemlerine İlişkin Genelge Yayımlandı

31 Aralık 2019

04.03.2019 tarih ve 2019/5 sayılı Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ...Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

24 Aralık 2019

11 Aralık 2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete'de Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı...Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

24 Aralık 2019

5 Aralık 2019 tarihli 30979 sayılı resmi gazetede 2019/1835 sayılı Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı ...Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

24 Aralık 2019

11 Aralık 2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazetede Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel...