Mali Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Kapı Kili Silindirleri (barel), Silindirli Kapı Kilitleri ve Kapı Kilitleri için Kilit Kasası” Ürünlerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

1 Temmuz 2020

26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/12) yayımlanmıştır...Covid-19 - Mücbir Sebep/ Dahilde İşleme İzinlerinde Ek Süre

1 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 25.06.2020 tarihli ve 55294091 sayılı Kovid-19 -Mücbir Sebep/ Ek Süreye ilişkin yazı yayımlanmıştır...İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

1 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır...Kara Yolu İle Hızlı Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Yapılacağı Gümrük Müdürlükleri Belirlendi

26 Haziran 2020

18.06.2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) yayımlanmıştır...İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesine Yeni İbare Eklendi

26 Haziran 2020

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen ihracat genelgesine ‘İhracat bedelinin Türkiye'deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanması mümkündür’’ ibaresi eklenmiştir...