Mali Bültenler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

17 Mart 2020

13.03.2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi Gazete ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldığına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır...39.07 Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan Eşyalara ilişkin 2020/29 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

17 Mart 2020

07.03.2020 tarih ve 31061 sayılı Resmi Gazete ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ'de (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ No: 2020/3 ) değişiklik yapıldığına dair...Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

17 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarihli 2020/3 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır...Bazı Eşyaların İthalatında Yürütülecek Olan Gözetim Uygulanmasında Değişiklik

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete ile İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2005/8) değişiklik yapıldığına dair tebliğ yayımlanmıştır...Gözetim Uygulanmasına ilişkin 2005/5 No'lu Tebliğ'de Gümrük Kıymeti ve CIF Kıymete ilişkin Değişiklik Yapıldı

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete’de 2005/5 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...