Mali Bültenler

Kıymet Araştırması Çalışması

28 Ekim 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı Kıymet Araştırması Çalışmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Uygun Menşe Şahadetnamesinin Altı Aylık Süre İçerisinde Gümrük İdaresine İbrazı

20 Ekim 2020

20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Gümrük Genel Tebliği'nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13) Ekindeki Tabloda Yer Alan “3904 69 80” Kombine Nomanklatür Kodlu Satır Yürürlükten Kaldırıldı

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) yayımlanmıştır...Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) Ekindeki Tabloda yer alan 12’nci, 29’uncu, 52’nci ve 80’nci Satırlar Yürürlükten Kaldırılmıştır

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği'nde (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) yayımlanmıştır...Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25) Ekindeki Tabloda yer alan 5’inci ve 6’ınci Satırlar Yürürlükten Kaldırılmıştır

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) yayımlanmıştır...