Mali Bültenler

Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

30 Aralık 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’ de 3328 Sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin karar yayımlanmıştır.Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Aralık 2020

29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’ de Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Plastik ve Kauçuk Mamullerinin, Deri Ürünlerinin, İpliklerin, Kimyasal Ürünlerin, Optik Aletlerin ve Cihazların, Muhtelif Mamul Eşyaların İthalatında Kayda Alınmak Suretiyle Gözetim Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

30 Aralık 2020

25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) yayınlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Onaylandı

30 Aralık 2020

26.12.2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun (Kanun No: 7260) yayımlanmıştır.Gümrük Genel Tebliği (Seri No:169)

22 Aralık 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’ de Seri No:169 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlanmıştır.