Mali Bültenler

Vietnam Menşeli Granit Cinsi Eşyalar İçin Damping Uygulanan Firma Listesi Güncellendi

30 Temmuz 2020

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/4) ‘ de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğÇin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8515.39 Tarife Pozisyonunda Yer Alan 13kg ve altında Kaynak Makinelerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2020

24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/19) yayımlanmıştır...2931.39.90.00.69 ve 2933.39.99.00.39 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda Yer Alan Ürünler İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine Eklendi

30 Temmuz 2020

24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete ’de Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır...Deniz veya Havuzda Kullanılan Şişme Eşya ve Oyuncakların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerinin Antalya Gümrük Müdürlüğünden Yapılması

30 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 29.07.2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete’ de (Seri No:168) sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Antrepolarda Teminat İşlemleri

30 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihli ve 56074795 sayılı Antrepolarda Teminat İşlemlerine İlişkin yazı yayımlanmıştır.