Mali Bültenler

Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Dahilide İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)’ inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18) yayımlanmıştır.Harita ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesine ilişkin tebliğ (İthalat: 2021/5) yayımlanmıştır.Harp Silahları İle Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de Harp Silahları İle Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2) yayımlanmıştır.İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/13) yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ocak 2021

07.01.2021 tarihli ve 31357 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.