Mali Bültenler

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

28 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 06.01.2021 tarihli, E-73421605-106.05-00060377371 sayılı ve TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi konulu Genelgesi (2021) yayımlanmıştır.Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

28 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-20117910-180.05 sayılı, 08.01.2021 tarihli Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler konulu yazısı yayımlanmıştır.7312.10.81.00.00 GTİP’ inde Yer Alan Eşya İçin En Az (15 X Halat Çapı+15) Kg/Cm Formülü Kapsamında Yapışma Kuvvetine Sahip Olanlardan Bazı Çelikten Halatlar Gözetim Uygulamasından Hariç Tutuldu

28 Ocak 2021

21.01.2021 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti Menşeli Bazı Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşyalara Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

28 Ocak 2021

09.01.2021 tarihli, 31359 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır.Gümrükler Genel Müdürlüğü Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına İlişkin Yazı Yayımladı

28 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 60394613 sayılı ve 16.01.2021 tarihli Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına İlişkin yazısı yayımlanmıştır.