Mali Bültenler

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalatının İleriye Yönelik Olarak Gözetime Tabi Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

31 Aralık 2018

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) ile tekstil ...İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Düzenlemeleri

31 Aralık 2018

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ...İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Polistiren İthalatına Yönelik Başlatılan Damping Soruşturması

31 Aralık 2018

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğKesik Elyaf İplik İthalatına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

31 Aralık 2018

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ...Paslanmaz Çelikten Olanlar Eşyalarına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

31 Aralık 2018

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de 2019/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.