Mali Bültenler

İşverenlerin Fesih Yasağı, İşverenlerin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

30 Ekim 2020

27.10.2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.10.2020 tarihli, 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca işverenlerin fesih yasağı, işverenlerin ücretsiz izne çıkarma hakkı ve kısa çalışma ödeneği süreleri uzatılmıştır.Kar Dağıtımı Sınırlamasında Süre Uzatıldı

30 Ekim 2020

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2019 Yılı TÜİK Ar-Ge İstatistik Verileri Açıklandı

28 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, 23.10.2020 tarihinde 2019 yılı Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri Araştırması raporunu açıklamıştır...Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yurtdışına Veri Aktarımına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

28 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), yurtdışına veri aktarımına ilişkin kamuoyu duyurusunu yayımladı.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.10.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

22 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin...