Mali Bültenler

2021 Yılında Uygulanacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınması Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarı Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19) ile, 2021 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı belirlenmiştir.Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Nispi ÖTV Tutarı Düşürüldü

25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu...Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

24 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan...Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

23 Aralık 2020

Yerli ve yabancı film gösterimlerinde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen eğlence vergisi oranı, 31.05.2020 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.Çeşitli Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

23 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair