Mali Bültenler

İlk Ülke Bazlı Raporun GİB Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine ilişkin Süre Uzatıldı

21 Aralık 2020

17/12/2020 tarihli TF-2/2020-1 Sayılı Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar Yayımlandı

17 Aralık 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3307 Sayılı Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır...Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

7 Aralık 2020

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" ile kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.Ülke Bazlı Raporlamalar ile İlgili Önemli Hatırlatmalar

7 Aralık 2020

Bilindiği üzere 24.02.2020 tarihinde yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile OECD Vergi Matrahı Aşındırması Kar Aktarımı (BEPS) önleyici aksiyon planlarından 13. Eylem planı olan Ülke Bazlı Raporlama ve Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi açıklamalı eylem planı7257 Sayılı Kanun ile, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki İşlemlere Yönelik Vergi İstisnaları Getirildi

3 Aralık 2020

02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1.maddesi kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna edilmiş olup, bu kapsamda düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden istisna edilmiştir...