Mali Bültenler

Covid-19 salgınına ilişkin tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı

25 Ocak 2021

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Covid-19 salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamındaBA ve BS formlarına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

25 Ocak 2021

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)” ile, BA/BS formlarında yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.Değerli Konut Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

16 Ocak 2021

15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile, 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir...Whatsapp’a Bir İnceleme de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

15 Ocak 2021

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, 04 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncellemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesi üzerinden bu çok tartışılan konu ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 28.02.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

7 Ocak 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan...