Mali Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

24 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan...Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

23 Aralık 2020

Yerli ve yabancı film gösterimlerinde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen eğlence vergisi oranı, 31.05.2020 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.Çeşitli Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

23 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair31.05.2021 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

23 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.Ülke Bazlı Raporların Otomatik Bilgi Değişimine İmkan Verecek Yetkili Makam Anlaşmaları Türkiye ile 38 Ülke Arasında Yürürlüğe Girdi

22 Aralık 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması...