Mali Bültenler

Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnameler Hakkında Yeni Duyuru

13 Mayıs 2020

Kurul 7 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı duyurusunda, taahhütnamelerde dikkat edilecek unsurları...11.03.2020 Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Talep Edilmesi Halinde 1 Yıla Kadar İlave Süre Verilebilecek

11 Mayıs 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 Sayılı Karar 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklik ile ilgili karara geçici 14. madde eklenmiştir...Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

8 Mayıs 2020

08/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)” ile...COVID-19’un Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020

“Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı Yayımlandı

17 Nisan 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşlerine açılmıştır...