Mali Bültenler

Finansal kuruluş faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı %0 olarak belirlendi

10 Ağustos 2020

08.08.2020 tarihli ve 312017 sayılı Resmi Gazete’de “2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarında 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır...Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, çeşitli mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir.31.12.2020 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden...Ön Tespit ve İzaha Davet Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

30 Temmuz 2020

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar...Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı (Süper Teşvikler) Verilmesine ilişkin Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de Değişiklik

28 Temmuz 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına...