Mali Bültenler

Covid 19 Kapsamında Menşe ve Dolaşım Belgeleri

18 Nisan 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 tarihli, 16934678-724.01.01 sayılı Menşe ve Dolaşım Belgeleri konulu yazısı yayımlanmıştır.COVID-19’un Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020

“Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı Yayımlandı

17 Nisan 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşlerine açılmıştır...Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Kapsamında Geçici İstihdam Güvencesi, Ücretsiz İzin Ve Nakdi Ücret Desteği

17 Nisan 2020

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID – 19 virüsünün neden olduğu salgın hastalığın olumsuz etkilerinin önlenmesi amacı ile hazırlanarak...7244 sayılı Kanun’un Türk Ticaret Kanunu Bakımından Getirdiği Değişiklik

17 Nisan 2020

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile...