Mali Bültenler

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

22 Nisan 2021

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) yayımlanmıştır.Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Birleşik Krallık STA Kapsamında İthalat Rejimi Kararı ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararlara Ek ve Geçici Maddeler Eklendi

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 3837 sayılı Karar ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3838 sayılı Karar yayımlanmıştır.Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Canlı Hayvan, Tarım ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar yayımlanmıştır.Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeili Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.