Mali Bültenler

Proje Bazlı Teşvik Sisteminde Önemli Değişiklikler Yapıldı

29 Haziran 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Karar 28.06.2020 tarih...Kara Yolu İle Hızlı Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Yapılacağı Gümrük Müdürlükleri Belirlendi

26 Haziran 2020

18.06.2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) yayımlanmıştır...İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesine Yeni İbare Eklendi

26 Haziran 2020

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen ihracat genelgesine ‘İhracat bedelinin Türkiye'deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanması mümkündür’’ ibaresi eklenmiştir...ABD Tarafından İran’a Yönelik Uygulanan Yaptırımlar

26 Haziran 2020

İstanbul İhracatçı Birliği tarafından 22.06.2020 tarihli 834-03237 sayılı sirküler yayımlanmıştır...İsrail Devleti Menşeli 7005.29 Renksiz Düzcam Ürününe Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

26 Haziran 2020

23.06.2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/10) yayımlanmıştır...