Mali Bültenler


Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Onaylanmıştır

1 Temmuz 2021

25.06.2021 tarihli ve 31522 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Antlaşmasının onaylanması hakkında 4161 sayılı karar yayımlanmıştır.Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurularında Yapılandırma Kapsamında Olan Kesinleşmiş Gümrük Cezalarının Dikkate Alınacağı Belirtilmiştir

1 Temmuz 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-52856264-106.99-00065092496 sayılı, 28.06.2021 tarihli ve Gümrük Cezaları konulu yazısı yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8418.69 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan Bazı Soğutuculara Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

1 Temmuz 2021

26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34) yayımlanmıştır.Elektronik Menşe Şahadetnamesi Kullanan Ülkeler Listesine Güney Afrika Eklenmiştir

1 Temmuz 2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 64979568 sayılı, 23.06.2021 tarihli ve Elektronik Menşe Şahadetnamesi – Güney Afrika konulu yazısı yayımlanmıştır.70.04, 70.05 ve 70.06 GTP Altında Sınıflandırılan, İran Menşeli Düz Cam İthalatı İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır

1 Temmuz 2021

26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/5) yayımlanmıştır.