Mali Bültenler

e-Defterlerin oluşturulma ile imzalanma süreleri ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

29 Mayıs 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28/05/2020 tarihli ve VUK-131/2020-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır...311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

28 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de “311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de, 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir...Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Yayımlandı

27 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile, vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan indirime yönelik açıklamalar yapılmıştır...İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik ve İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

21 Mayıs 2020

13.05.2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete ‘de 2533 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır...Bazı Tütün Ürünlerinde Asgari Maktu Vergi Tutar Değişikliği

21 Mayıs 2020

13.05.2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete ‘de 2537 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır...