Mali Bültenler

Ön Tespit ve İzaha Davet Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

30 Temmuz 2020

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar...Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış ve İç Lastikler ve Bazı Muhtelif Ürünlerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2020

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/12) yayımlanmıştır...Vietnam Menşeli Granit Cinsi Eşyalar İçin Damping Uygulanan Firma Listesi Güncellendi

30 Temmuz 2020

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/4) ‘ de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğÇin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8515.39 Tarife Pozisyonunda Yer Alan 13kg ve altında Kaynak Makinelerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2020

24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/19) yayımlanmıştır...2931.39.90.00.69 ve 2933.39.99.00.39 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda Yer Alan Ürünler İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine Eklendi

30 Temmuz 2020

24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete ’de Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır...