Mali Bültenler


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

16 Ekim 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ((NO: 2020/1) 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

16 Ekim 2020

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...Sanayi İcra Komitesi Kurulması Hakkında Karar Yayımlandı

16 Ekim 2020

Özet: Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi'nin kurulmasına karar verildiAnonim Şirketlerde Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

14 Ekim 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

7 Ekim 2020

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir...