Mali Bültenler


Kıymet Araştırması Çalışması

28 Ekim 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı Kıymet Araştırması Çalışmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.10.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

22 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin...Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

21 Ekim 2020

12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapılmasına yönelik sınırlamalar içeren...Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Uygun Menşe Şahadetnamesinin Altı Aylık Süre İçerisinde Gümrük İdaresine İbrazı

20 Ekim 2020

20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Gümrük Genel Tebliği'nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13) Ekindeki Tabloda Yer Alan “3904 69 80” Kombine Nomanklatür Kodlu Satır Yürürlükten Kaldırıldı

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) yayımlanmıştır...