Mali Bültenler

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı (Süper Teşvikler) Verilmesine ilişkin Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de Değişiklik

28 Temmuz 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına...



Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Evden Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.08.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

27 Temmuz 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede...



Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

23 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının...



YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

22 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 55719080 sayılı ve 13.07.2020 tarihli YYS Elektronik Başvuru İşlemleri konulu Genelgesi (2020/17) yayımlanmıştır...



Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

21 Temmuz 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 72093537-010.06.01 sayılı, ve Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler konulu Genelgesi (2020) yayımlanmıştır...