Mali Bültenler

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, çeşitli mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir.31.12.2020 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

31 Temmuz 2020

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden...Ön Tespit ve İzaha Davet Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

30 Temmuz 2020

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar...Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış ve İç Lastikler ve Bazı Muhtelif Ürünlerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2020

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/12) yayımlanmıştır...Vietnam Menşeli Granit Cinsi Eşyalar İçin Damping Uygulanan Firma Listesi Güncellendi

30 Temmuz 2020

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/4) ‘ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ