Mali Bültenler

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBCR MCAA) Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanarak Resmi Gazete’de Yayımlandı

2 Ekim 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli ve 31261 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı...Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Biyometrik İmza ve 18 Yaş Altı Kişilere İlişkin Yeni Kararlar

2 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, biyometrik imza verisinin kullanılmasına ilişkin kararını yayımladı...VERBİS’e Kayıtlara ilişkin Duyuru

1 Ekim 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) ilişkin bir duyuru yayımladı.Kambiyo Muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapan 3031 Sayılı Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

30 Eylül 2020

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarında 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır...Mevduat Faizlerine ve Katılım Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları Değiştirildi

30 Eylül 2020

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararına geçici 2. madde eklenmiştir.