Mali Bültenler

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi Hakkında Genelge

6 Şubat 2020

01.02.2020 tarih ve 31026 sayılı Resmi Gazete ’de 2020/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan Çekilmesine Dair Anlaşma uyarınca taraflar arasında aksine düzenleme yapılmadıkça 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş döneminin süreceği belirtilmiştir.Yürürlük Süresi Dolan ve Dolacak Olan Mevcut Damping ve Sübvansiyonlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

6 Şubat 2020

31 Ocak 2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de 2020/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Söz konusu Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki mevzuatlar çerçevesinde 2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı

5 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı yayımlanmıştır.Şubat ayında yayımlanan özelgeler

3 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat ayında yayımlanan Özelgeler...Ocak ayında yayımlanan özelgeler

29 Ocak 2020

Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Ocak ayında Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan özelgeler...