Mali Bültenler

Ülke Bazlı Raporlamalar ile İlgili Önemli Hatırlatmalar

7 Aralık 2020

Bilindiği üzere 24.02.2020 tarihinde yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile OECD Vergi Matrahı Aşındırması Kar Aktarımı (BEPS) önleyici aksiyon planlarından 13. Eylem planı olan Ülke Bazlı Raporlama ve Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi açıklamalı eylem planı7257 Sayılı Kanun ile, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki İşlemlere Yönelik Vergi İstisnaları Getirildi

3 Aralık 2020

02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1.maddesi kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna edilmiş olup, bu kapsamda düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden istisna edilmiştir...7256 Sayılı Kanun Kapsamında "Varlık Barışı" Uygulamasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

3 Aralık 2020

28 Kasım 2020 ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1) ile...İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi

3 Aralık 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 52707093-163.07 sayılı, 26.11.2020 tarihli ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi konulu yazısı yayımlanmıştır.Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşleri

3 Aralık 2020

25.11.2020 tarihli ve 31315 sayılı Mükerrer Resmi Gazete 'de Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında