Mali Bültenler

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

1 Eylül 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranı Yeniden Belirlendi

31 Ağustos 2020

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, binek otomobillere ilişkin özel tüketim vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır...Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Düşürüldü

31 Ağustos 2020

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile...Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı ve Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi

31 Ağustos 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında...Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Evden Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 30.09.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

25 Ağustos 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile...