Mali Bültenler

Kambiyo Muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapan 3031 Sayılı Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

30 Eylül 2020

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarında 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır...Mevduat Faizlerine ve Katılım Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları Değiştirildi

30 Eylül 2020

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararına geçici 2. madde eklenmiştir.İthalat Rejim Kararlarındaki Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamaları için Belirlenen Süreler Uzatıldı

25 Eylül 2020

24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır...Kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı

18 Eylül 2020

18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımlarına sınırlama getiren Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin uygulama süresi 3 ay uzatılmıştır...Süre uzatımı ile Geçici Madde 13’ün uygulanmasına ilişkin açıklamalar

18 Eylül 2020

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...