Mali Bültenler

Presidential Decree No. 2151. on OECD BEPS Action 13 Country by Country Reporting and Transfer Pricing Documentation Published

25 Şubat 2020

On February 24, 2020, Presidential Decree No. 2151. mainly related to OECD BEPS Action 13 Country by Country Reporting and Transfer Pricing Documentation had been published. With the new Decree, OECD BEPS 13 Transfer Pricing and reporting requirements are now in effective in Turkey...İlave 6 Puanlık Prim İndiriminin Süresi Uzatıldı

24 Şubat 2020

23 Şubat 2020 tarihli ve 2137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nca ilave 6 puanlık prim indirimin süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır...Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

24 Şubat 2020

21.02.2020 tarihli ve 31046 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı...Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

20 Şubat 2020

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin...OECD’nin Finansal İşlemlere İlişkin Raporu ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Birinci Yapı Tümleşik Yaklaşım ile ilgili Açıklayıcı Bildirgesi Yayımlandı

17 Şubat 2020

OECD, uzun süredir beklenen finansal işlemler raporunu 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu rapor OECD Transfer Fiyatlandırması rehberinin...