Mali Bültenler

Gümrük Kabahatlerinde İçtima

4 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı, 18.01.2021 tarihli ve 60704082 sayılı “Gümrük Kabahatlerinde İçtima” konulu yazısı yayımlanmıştır.Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

4 Şubat 2021

28.01.2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete’ de Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.9003 ve 9004 Pozisyonlarında Sınıflandırılan Bazı Eşyalarının İthalatında Birim Adet Üzerinden Uygulanmakta Olan Gözetim Uygulaması Değiştirildi

4 Şubat 2021

26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No:2008/8) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Çin Tayvanı, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat” Ürününün İthalatında Dampinge Karşı Verginin Devamına Karar Verildi

4 Şubat 2021

28.01.2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/3) yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2007/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 Şubat 2021

26.01.2021 tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.