Mali Bültenler

Birleşik Krallık'a olan İhracatta 14.04.2021 Tarihinden İtibaren(Bu Tarih Dahil) Telafi Edici Vergi Hesaplanmayacaktır

11 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli ve 63670089 sayılı Birleşik Krallık’a uygulanan Telafi Edici Vergiye İlişkin Yazı yayımlanmıştır.Eşyanın Fiziki Muayenesi Sonrası Gerçekleşen GTİP Değişikliğinde Menşe Şahadetnamesi İbrazı

11 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-20117910 sayılı, 07.05.2021 tarihli ve GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı konulu yazısı yayımlanmıştır.Çin ve Vietnam Menşeli Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucatın İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtildi

11 Mayıs 2021

06.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yayımlanmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili Açıklamalar

11 Mayıs 2021

27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesinde Belirtilen Eşyanın Teslimine Kadar Beyannamede Düzeltme Yapılması Hakkında Yazı Yayımlandı

5 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-75705452 sayılı, 28.04.2021 tarihli ve Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları konulu yazısı yayımlanmıştır.