Mali Bültenler


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

30 Aralık 2020

29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 'de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.Kırmızı Mercimek ve Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düşürülmüştür

30 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.Covid-19 Aşılarına İlişkin KDV Oranı Kararı

30 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete 'de 3318 sayılı Mal Hizmetlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın yürürlüğe konulması hakkında karar yayımlanmıştır...Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

30 Aralık 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’ de 3328 Sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin karar yayımlanmıştır.Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Aralık 2020

29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’ de Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.