Mali Bültenler


Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimine ilişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/5) yayımlanmıştır.İngiltere ile Türkiye Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması

12 Ocak 2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ nün, E-16934678-724.01.02 sayılı, 30.12.2020 tarihli ve İngiltere STA konulu yazısı yayımlanmıştır.Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sonrada İbraz Edilebilmesi için Tanınan Sürenin 30.06. 2021 Tarihine Kadar Uzatılması

12 Ocak 2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ nün 60411165 sayılı ve 07.01.2021 tarihli yazısı (Menşe ve Dolaşım Belgeleri) yayımlanmıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 28.02.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

7 Ocak 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan...7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma için Başvuru Süresi Uzatıldı

30 Aralık 2020

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde