Mali Bültenler

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın İthalatına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) yayımlanmıştır.Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Oyuncakların İthalat Denetimine İlişkin Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/10) yayımlanmıştır.Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelikte Yer Alan “İngiltere,” İbaresi Yürürlükten Kaldırılmıştır

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de: Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3) yayımlanmıştır.Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Sivil Hava Taşıtlarının İthalatının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8) yayımlanmıştır.