Mali Bültenler


Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına ilişkin Yazı Yayımlandı

12 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2021 tarihli ve 60394613 sayılı Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına İlişkin yazı yayımlanmıştır.Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.mükerrerinde 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 07.01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

09.01.2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’ de 2021/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.Mükerrerinde 2020/12 sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.