Mali Bültenler

A.TR Dolaşım Belgesi İle İthal Edilen Eşyada Menşe İspatı Hakkında Değişiklik

11 Aralık 2020

31.10.2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır...7252 Sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik Süresi Uzatıldı

8 Aralık 2020

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 26 uyarınca kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemlerinin sonlandırılması neticesinde işverenlereKısa Çalışma Ödeneğinin Başvuru Süresinin Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Uzatıldı

8 Aralık 2020

01.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Covid-19 gerekçesiyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlarda kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle verilen kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.Cumhurbaşkanı Kararları ile Bazı Teşviklerin Süresi Uzatıldı

8 Aralık 2020

02.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ilgili teşviklerin yararlanma süresinde uzatılma yapılmıştır. Uzatılan teşvikler ve tarihleri aşağıda derlenmiştir4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan İstihdama Dönüş Desteği Hakkında Çıkarılan 2020/50 Sayılı Genelge

8 Aralık 2020

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da ilgili madde gereği...