Mali Bültenler

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleriEngelli İstisnasından Yararlandırılacak Binek Otomobillere ilişkin 2021 Limiti Belirlendi

29 Aralık 2020

29/12/2020 tarihli ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) ile, engelli istisnasından yararlandırılacak binek otomobillere ilişkin üst sınır belirlenmiştir.2021 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar ve Vergi Tarifesi Açıklandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:52) ile, 2021 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ve vergi tarifesi açıklanmıştır.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2021 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2021 yılında uygulanacak alt sınır 18.900 TL olarak belirlenmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Oranları Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2019 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ve Kanun'a ekli (1) Sayılı Tablo'da yer alan kağıtlardan alınacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır...