Mali Bültenler


Ülke Bazlı Raporlama (CBC MCAA) Yetkili Makam Anlaşması kapsamında Türkiye’nin bilgi paylaşacağı ve bilgi temin edeceği ülkeler

26 Ocak 2021

Daha önce duyurusu yapıldığı üzere Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBC MCAA) Beyanı 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından birisi olupCovid-19 salgınına ilişkin tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı

25 Ocak 2021

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Covid-19 salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamındaBA ve BS formlarına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

25 Ocak 2021

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)” ile, BA/BS formlarında yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.Değerli Konut Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

16 Ocak 2021

15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile, 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir...Whatsapp’a Bir İnceleme de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

15 Ocak 2021

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, 04 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncellemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesi üzerinden bu çok tartışılan konu ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.