Mali Bültenler

2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

29 Aralık 2020

2021 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 9,11) kullanılmak suretiyle 86 ve 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.2021 Yılında Uygulanacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınması Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarı Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19) ile, 2021 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı belirlenmiştir.Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Nispi ÖTV Tutarı Düşürüldü

25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu...Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

24 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan...Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Uzatıldı

23 Aralık 2020

Covid-19’un etkilerinden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle işgücü piyasasına sağlanan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin süreleri 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre uzatılmıştır.