Mali Bültenler


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No:2020/6) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

4 Şubat 2021

22.01.2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre söz konusu Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır.Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı %5’e yükseltildi

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

3 Şubat 2021

28.01.2021 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGBK) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu üzerinde değişiklik yapan kanun teklifi yasalaşmıştır...Elektrikli araçlarda ÖTV oranı yeniden belirlendi

2 Şubat 2021

02.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sadece elektrik motorlu binek araçların özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.