Mali Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2021 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi

29 Aralık 2020

29.12.2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2021 yılında uygulanacak alt sınır 18.900 TL olarak belirlenmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Oranları Belirlendi

29 Aralık 2020

29 Aralık 2019 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ve Kanun'a ekli (1) Sayılı Tablo'da yer alan kağıtlardan alınacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır...2021 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Had ve Tutarlar Açıklandı

29 Aralık 2020

29/12/2020 tarih 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2021 yılı için Gelir Vergisi Kanunu'nda yeniden değerleme oranında artan had ve tutarlar açıklanmıştır...2021 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:522) ile, 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlenmiştir.2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı

29 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır...