Mali Bültenler


9603.21.00.00.19 GTIP’inde Sınıflandırılan Diş Fırçalarının İthalatında Uygulanan Korunma Önlemi 3 Yıl Süreyle Uzatıldı

11 Şubat 2021

02.02.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/2) yayımlanmıştır.Menşe Şahadetnamesi Alıcı Hanesine Yazılacak İfade

10 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 20117910-163.02.02 sayılı ve Menşe Şahadetnamesinin Alıcı Hanesinin Doldurulması konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne cevap yazısı yayımlanmıştır.Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında 2020 yılı için FOB Bedeli Üzerinden Belirlenen Yurt Dışına İhraç Oranı %80 Olarak Uygulanacak

10 Şubat 2021

Cumhurbaşkanlığı tarafından 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’ de Yurt Dışına İhraç Oranında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3516) yayımlanmıştır.Elektronik Belge Uygulamalarıyla ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

9 Şubat 2021

9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) ile, elektronik belge uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.Maske Makinesinin 84.49 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılması

4 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 15.01.2020 tarihli ve 60686372 sayılı, “Maske Makinesinin 84.49 Pozisyonunda Sınıflandırılması “konulu yazısı yayımlanmıştır.