Mali Bültenler

Harp Silahları İle Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de Harp Silahları İle Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2) yayımlanmıştır.İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/13) yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ocak 2021

07.01.2021 tarihli ve 31357 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.“Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat (Giyim İçin Olanlar)” İthalatına Yönelik Başlatılan Soruşturma İle İlgili Karar

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) yayımlanmıştır.İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2 No’lu Tebliğ Yayımlandı

12 Ocak 2021

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) Yayımlanmıştır.