Mali Bültenler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

09.01.2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’ de 2021/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.Mükerrerinde 2020/12 sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 4.Mükerrerinde 2021/22 sayılı İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Dahilide İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)’ inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18) yayımlanmıştır.Harita ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesine ilişkin tebliğ (İthalat: 2021/5) yayımlanmıştır.