Mali Bültenler


KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerin Kapsamı, Tevkifat Oranları ve Tevkifatlı İşlemlerden Doğan KDV İadesine İlişkin Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayımlandı

16 Şubat 2021

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile, KDV tevkifatı uygulamasına yönelik değişiklikler yapılmıştır.Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Yurt Dışına Veri Aktarılmasına İlişkin Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru

15 Şubat 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 09.02.2021 tarihli duyurusunda taahhütname başvuru kabulü ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilk defa izin verilmesi hakkında duyuru yayımladı.Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

11 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 61019046 sayılı Kağıtsız İhracat Uygulaması – Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Görmüş Beyannameler konulu yazısı yayımlanmıştır.5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Ürününe Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edilmesine Karar Verildi

11 Şubat 2021

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/6) yayımlanmıştır.Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlükleri İthalatında Gözetim Uygulanmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)Yayımlandı

11 Şubat 2021

06.02.2021 tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.