Mali Bültenler

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı Yayımlandı

17 Nisan 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşlerine açılmıştır...Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Kapsamında Geçici İstihdam Güvencesi, Ücretsiz İzin Ve Nakdi Ücret Desteği

17 Nisan 2020

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID – 19 virüsünün neden olduğu salgın hastalığın olumsuz etkilerinin önlenmesi amacı ile hazırlanarak...7244 sayılı Kanun’un Türk Ticaret Kanunu Bakımından Getirdiği Değişiklik

17 Nisan 2020

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile...2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

17 Nisan 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır...Covid-19 Kapsamında Konum Verileri İşlenebilir mi?

13 Nisan 2020

Covid-19 virüsü dünya genelinde yayılma ve artış gösterdikçe, devletlerin bu virüsten korunmaya yönelik aldıkları önlemler de çeşitlenip sıklaştı. Klasik tedbirlerden olan karantina uygulaması...