Mali Bültenler

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)

12 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı tarafından 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete Mükerrerinde 3345 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yürürlüğe konulmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

12 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’ de 3351 sayılı 3.Mükerrerinde İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına ilişkin Yazı Yayımlandı

12 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2021 tarihli ve 60394613 sayılı Süs Bitkilerinde Uygulanan KDV Oranına İlişkin yazı yayımlanmıştır.Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.mükerrerinde 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 07.01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...