Mali Bültenler

Antrepodan Transiti Yasak Olan Eşyanın Mahrece İadesine İzin Verilmiştir

25 Mayıs 2021

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ nün (Mersin Gümrük Müdürlüğü) 20.05.2021 tarihli, E-60805799 sayılı ve Antrepodan Transiti Yasak Eşya konulu yazısı yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Suni veya Sentetik Liflerden Belirli Mensucat veya Tekstil Ürünleri İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

25 Mayıs 2021

22.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) yayımlanmıştır.3915.10.00.00.00 GTİP Kodlu Etilen Polimerinden Olan Atıklar, İthalatı Yasaklanan Atıklar Listesine alındı

25 Mayıs 2021

18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/33) yayımlanmıştır.3825.10.00.00.00 Gtip’inde Yer Alan Şehir Atıklarının İthalinde Değişiklik Yapılmıştır

25 Mayıs 2021

18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız Aksesuarları Hariç Net 13 kg ve Altındaki Kaynak Makineleri” İthalatında Yürürlükte Olan Damping’e Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtilmiştir

25 Mayıs 2021

22.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2021/19) yayımlanmıştır.