Mali Bültenler

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.mükerrerinde 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 07.01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

09.01.2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’ de 2021/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.Mükerrerinde 2020/12 sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 4.Mükerrerinde 2021/22 sayılı İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.