Mali Bültenler

Kısa Çalışma Ödeneğinin Başvuru Süresinin Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Uzatıldı

8 Aralık 2020

01.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Covid-19 gerekçesiyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlarda kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle verilen kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.Cumhurbaşkanı Kararları ile Bazı Teşviklerin Süresi Uzatıldı

8 Aralık 2020

02.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ilgili teşviklerin yararlanma süresinde uzatılma yapılmıştır. Uzatılan teşvikler ve tarihleri aşağıda derlenmiştir4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan İstihdama Dönüş Desteği Hakkında Çıkarılan 2020/50 Sayılı Genelge

8 Aralık 2020

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da ilgili madde gereği...Torba Kanunla Getirilen İlave İstihdam Desteği Hakkında Çıkarılan 2020/49 Sayılı Genelge

8 Aralık 2020

Torba Kanun olarak bilinen 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı...Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

7 Aralık 2020

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" ile kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.