Mali Bültenler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında İlan Edileceği Belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin Açıklamalar Yapıldı

1 Mart 2021

Özet: 27.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Ülke Bazlı Rapor Beyanı için Süre Uzatıldı

22 Şubat 2021

22.02.2021 tarihinde, 2019 hesap dönemi Ülke Bazlı dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkinDeadline for submission of the Country by Country Report has been extended

22 Şubat 2021

Circular on Disguised Profit Distribution via Transfer Pricing / 3 published on 22.02.2021 announces the extension of period for filing the first CbC report for 2019 that must be filed...Ülke Bazlı Raporlama için Şifre İptali

18 Şubat 2021

Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimine imkan veren CBC MCAA Yetkili Makam Anlaşması Yürürlüğe girdiği için Türkiye’de Ülke Bazlı Raporlama beyanı yapmayacak Mükelleflerin BTRANS şifresi için önceden yapmış oldukları başvurunun iptali için İdare’ye dilekçe vermeleri gerekmektedir.Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul(Supalan) Kapsamında Düzeltme Taleplerinde Usulsüzlük Cezası Uygulanmayacak

16 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 05.02.2021 tarihli ve 61275407 sayılı 16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri konulu Genelgesi (2021/1) yayımlanmıştır.