Mali Bültenler


Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Şikayetlerin Usul Şartları Hakkında Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

31 Mart 2021

Kurum, 30.03.2021 tarihli kamuoyu duyurusu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen “Veri Sorumlusuna Başvuru” ile “Kurula Şikâyet” başlıklı iki maddesini ele alarak, Kurum’a yapılan şikayetleride usul şartları bakımından dikkat edilmesi gereken hususları detaylı olarak ele almıştır.Alüminyum Hurda Konulu Yazı Yayımlandı

31 Mart 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 11.03.2021 tarihli, 62258539 sayılı ve Alüminyum Hurda konulu yazısı yayımlanmıştır.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Mart 2021

25.03.2021 tarihli, 31434 sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/30) yayımlanmıştır.Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

31 Mart 2021

27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete ’de Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) yayımlanmıştır.Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelge Yayımlandı

31 Mart 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 25.03.2021 tarihli, E-52707093 sayılı ve Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu Genelgesi (2021/10) yayımlanmıştır.