Mali Bültenler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

3 Şubat 2021

28.01.2021 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGBK) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu üzerinde değişiklik yapan kanun teklifi yasalaşmıştır...Elektrikli araçlarda ÖTV oranı yeniden belirlendi

2 Şubat 2021

02.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sadece elektrik motorlu binek araçların özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi

28 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 06.01.2021 tarihli, E-73421605-106.05-00060377371 sayılı ve TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi konulu Genelgesi (2021) yayımlanmıştır.Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

28 Ocak 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-20117910-180.05 sayılı, 08.01.2021 tarihli Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler konulu yazısı yayımlanmıştır.7312.10.81.00.00 GTİP’ inde Yer Alan Eşya İçin En Az (15 X Halat Çapı+15) Kg/Cm Formülü Kapsamında Yapışma Kuvvetine Sahip Olanlardan Bazı Çelikten Halatlar Gözetim Uygulamasından Hariç Tutuldu

28 Ocak 2021

21.01.2021 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.