Mali Bültenler

Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Uzatıldı

23 Aralık 2020

Covid-19’un etkilerinden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle işgücü piyasasına sağlanan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin süreleri 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre uzatılmıştır.Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

23 Aralık 2020

Yerli ve yabancı film gösterimlerinde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen eğlence vergisi oranı, 31.05.2020 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.Çeşitli Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

23 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair31.05.2021 tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranı Düşürüldü

23 Aralık 2020

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar yapılacak çeşitli kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.Gümrük Genel Tebliği (Seri No:169)

22 Aralık 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’ de Seri No:169 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlanmıştır.