Mali Bültenler

Çin Tayvanı, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat” Ürününün İthalatında Dampinge Karşı Verginin Devamına Karar Verildi

4 Şubat 2021

28.01.2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/3) yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2007/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 Şubat 2021

26.01.2021 tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No:2020/6) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

4 Şubat 2021

22.01.2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre söz konusu Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır.Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı %5’e yükseltildi

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,