Mali Bültenler

5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Ürününe Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edilmesine Karar Verildi

11 Şubat 2021

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/6) yayımlanmıştır.Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlükleri İthalatında Gözetim Uygulanmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)Yayımlandı

11 Şubat 2021

06.02.2021 tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.9603.21.00.00.19 GTIP’inde Sınıflandırılan Diş Fırçalarının İthalatında Uygulanan Korunma Önlemi 3 Yıl Süreyle Uzatıldı

11 Şubat 2021

02.02.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/2) yayımlanmıştır.Menşe Şahadetnamesi Alıcı Hanesine Yazılacak İfade

10 Şubat 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 20117910-163.02.02 sayılı ve Menşe Şahadetnamesinin Alıcı Hanesinin Doldurulması konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne cevap yazısı yayımlanmıştır.Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında 2020 yılı için FOB Bedeli Üzerinden Belirlenen Yurt Dışına İhraç Oranı %80 Olarak Uygulanacak

10 Şubat 2021

Cumhurbaşkanlığı tarafından 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’ de Yurt Dışına İhraç Oranında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3516) yayımlanmıştır.