Mali Bültenler


Kripto Para Hizmet Sağlayıcıları, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliğine Dahil Edildi

4 Mayıs 2021

1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kripto para hizmet sağlayıcıları, Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamına dahil edildi.Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oranın %100 Olarak Revize Edilmesi Hakkında Duyuru

4 Mayıs 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarihin 31 Mayıs 2021 olduğu duyurulmuştu.Konaklama hizmetlerinde KDV oranı indiriminin süresi uzatıldı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Haziran-2021 döneminde gerçekleştirilecek konaklama hizmetlerine ilişkin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun Yayımlandı

3 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Kanun ile, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

3 Mayıs 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.