Mali Bültenler

9603.21.00.00.19 GTIP’inde Yer Alan “Diş Fırçası” Eşyasının İthalatında Uygulanan Ek Mali Yükümlülüğe İlişkin Tarife Kontenjanı Açıldı

2 Mart 2021

27.02.2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/3) yayımlanmıştır.Voltmetreler ve Ampermetrelerin İthalatında Uygulanan Gözetim Muafiyeti 5 Adet Veya Daha Az Miktarda Yapılan İthalatlar İçin Değiştirildi

2 Mart 2021

24.02.2021 tarihli ve 31405 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında İlan Edileceği Belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin Açıklamalar Yapıldı

1 Mart 2021

Özet: 27.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Ülke Bazlı Rapor Beyanı için Süre Uzatıldı

22 Şubat 2021

22.02.2021 tarihinde, 2019 hesap dönemi Ülke Bazlı dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkinDeadline for submission of the Country by Country Report has been extended

22 Şubat 2021

Circular on Disguised Profit Distribution via Transfer Pricing / 3 published on 22.02.2021 announces the extension of period for filing the first CbC report for 2019 that must be filed...