Mali Bültenler


Çin ve Vietnam Menşeli Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucatın İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtildi

11 Mayıs 2021

06.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yayımlanmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili Açıklamalar

11 Mayıs 2021

27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesinde Belirtilen Eşyanın Teslimine Kadar Beyannamede Düzeltme Yapılması Hakkında Yazı Yayımlandı

5 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-75705452 sayılı, 28.04.2021 tarihli ve Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları konulu yazısı yayımlanmıştır.Tütün Mamullerinin ÖTV Hesaplamasında Sadece İthal Edilen Eşyanın Perakende Satış Fiyatının Toplamının Beyan Edilmesi Yönünde Değişiklik Yapıldı

5 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-73421605sayılı, 26.04.2021 tarihli ve ÖTV Kanunu Ekli III Sayılı listenin B cetvelinde ÖTV Hesaplama konulu yazısı yayımlanmıştır.314 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

4 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 314 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, evde ürettikleri malları internetten satan gerçek kişilere ilişkin gelir vergisi muafiyeti ve...