Mali Bültenler

Serbest Bölgelerden Yurt Dışına Yapılan Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanların Satışı Sırasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Bildirimde Bulunulması Hakkında Yazı Yayımlandı

11 Mart 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 61786369 sayılı, 25.02.2021 tarihli ve Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar konulu yazısı yayımlanmıştır.Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 30.04.2021’e Uzatılması Hakkında Duyuru

8 Mart 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, Ar-Ge ve Tasarım personelininSağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Yayımlandı

2 Mart 2021

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklik İle 2933.59.95.00.28 GTİP'inde Sınıflandırılan " Piperazinin diğer tuz ve türevleri " Eşyası Listeden Çıkarıldı.8518 Tarife İstatistik Pozisyonunda Sınıflandırılan Hoparlör Cinsi Eşya İçin Uygulanan Gözetim Muafiyeti Değiştirildi

2 Mart 2021

24.02.2021 tarihli, 31405 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2013/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

2 Mart 2021

Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri, Kurşun Kalemler, Gazlı Cep Çakmakları ve Bazı Muhtelif Eşyalar İçin CIF Kıymeti 500 ABD Dolarını Geçmeyen İthalatlarda Gözetimden Muafiyet Uygulaması Kaldırıldı.