Mali Bültenler

Kurumlar Vergisi Oranında Artış İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

22 Nisan 2021

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, çeşitli vergisel konularda düzenlemeler yapılmıştır.Corporate income tax rate has been increased

22 Nisan 2021

The Law Nr. 7316 on Amendment of Law on Collection Procedure of Public Receivables and Other Certain Laws has been published in the Official Gazette numbered 31462 and dated 22.04.2021. The law also covers amentments in Corporate Income Tax Law. Based on mentioned regulations,İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Bazı Eşyalar İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Değiştirildi

22 Nisan 2021

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

22 Nisan 2021

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) yayımlanmıştır.Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik

20 Nisan 2021

20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.