Mali Bültenler


3915.10.00.00.00 GTİP Kodlu Etilen Polimerinden Olan Atıklar, İthalatı Yasaklanan Atıklar Listesine alındı

25 Mayıs 2021

18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/33) yayımlanmıştır.3825.10.00.00.00 Gtip’inde Yer Alan Şehir Atıklarının İthalinde Değişiklik Yapılmıştır

25 Mayıs 2021

18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız Aksesuarları Hariç Net 13 kg ve Altındaki Kaynak Makineleri” İthalatında Yürürlükte Olan Damping’e Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtilmiştir

25 Mayıs 2021

22.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2021/19) yayımlanmıştır.ÖTV (I) Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Alan 3824.99.96.90.68 GTİP Kapsamında Yer Alan Tüm Eşya 27.03.2018 Tarihinden İtibaren ÖTV Kapsamına Alınmıştır

25 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-85593407-156.01-00064106885 sayılı 25.05.2021 tarihli ve ÖTV konulu yazısı yayımlanmıştır.Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Kapsam ve Dayanaklarını İçeren Maddelerinde Değişiklik Yapılmıştır

25 Mayıs 2021

20.05.2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete’ de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.