Mali Bültenler

Tayland Krallığı Menşeli/Çıkışlı Bazı Cam Liflerinde, Fitillerde ve Takviye Tabakalarında Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması

31 Mart 2021

24.03.2021 tarihli, 31433 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/13) yayımlanmıştır.Malezya ve Yunanistan Menşeli/Çıkışlı Mensucat, Poliüretanla Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Veya PÜ Suni Deri Eşyalar İçin Dampinge Karşı Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açıldı

31 Mart 2021

26.03.2021 tarihli, 31435 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) yayımlanmıştır.Hatırlatma – Beyana Tabi Ücret Gelirlerinin Beyan Edilmesi için Son Gün 31.03.2021

26 Mart 2021

2020 yılında tek veya birden fazla işverenden elde edilen kesinti yoluyla verilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 600.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Usul ve Esasları Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

24 Mart 2021

24.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) ile, perakende akaryakıt satışı yapan mükelleflerce kullanılacak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezası Takibi

18 Mart 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 62010376 sayılı ve 04.03.2021 tarihli Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezası Takibi konulu yazısı yayımlanmıştır.