Mali Bültenler

Kamboçya Krallığı Menşeli Ve/Veya Çıkışlı Bazı Sentetik Ve Suni Devamsız Liflerden İpliklerde (Kesik Elyaf İpliği)” Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması

31 Mart 2021

24.03.2021 tarihli, 31433 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gıda Maddelerini Öğütücülere, Karıştırıcılara ve Meyve veya Sebze Preslerine Mahsus Bıçak ve Kesici Ağızlar İçin Dampinge Karşı Önlemin Devam Etmesine Karar Verildi

31 Mart 2021

24.03.2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ no:2021/8) yayımlanmıştır.İzinli Alıcı Tesisine Gelen Eşyanın Sahibinin YYS Statüsünün Olmaması Halinde Eşyanın İthalat İşlemlerinin İzinli Alıcı Tesisinde Yapılamayacağı Belirtildi

31 Mart 2021

Gümrük Genel Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli ve 62628740 sayılı, İzinli Sevk Alıcı İşlemlerine İlişkin yazısı yayımlanmıştır.Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ Ek -1/A’ da Bulunan ve 3002.20 Pozisyonunda Yer Alan İnsanlar İçin Kullanılan Aşılar İle İlgili Gtip’lerde Değişiklik Yapıldı

31 Mart 2021

25.03.2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’ de Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/31) yayımlanmıştır.Güney Kore ve Makedonya Menşeli/Çıkışlı ve 8302.10 GTİP inde Yer Alan Menteşeler, Askılıklar ve Diğer Bazı Muhtelif Eşyalar İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanacaktır

31 Mart 2021

27.03.2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/14) yayımlanmıştır.