Mali Bültenler


The Communiqué Regarding Financial Expense Restriction has been published on the Official Gazette

27 Mayıs 2021

The Communiqué Regarding Financial Expense Restriction has been published on the Official GazetteKurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) yayımlandı

25 Mayıs 2021

25.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile; finansman gider kısıtlaması, sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere halka arz edilen kurumlarda indirimli vergi oranı uygulanması ve 2021 yılında artırılan kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pamuk ve Pamuk Döküntüleri Eklenmiştir

25 Mayıs 2021

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’ de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) yayımlanmıştır.Antrepodan Transiti Yasak Olan Eşyanın Mahrece İadesine İzin Verilmiştir

25 Mayıs 2021

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ nün (Mersin Gümrük Müdürlüğü) 20.05.2021 tarihli, E-60805799 sayılı ve Antrepodan Transiti Yasak Eşya konulu yazısı yayımlanmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Suni veya Sentetik Liflerden Belirli Mensucat veya Tekstil Ürünleri İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

25 Mayıs 2021

22.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) yayımlanmıştır.