Mali Bültenler

8518 Tarife İstatistik Pozisyonunda Sınıflandırılan Hoparlör Cinsi Eşya İçin Uygulanan Gözetim Muafiyeti Değiştirildi

2 Mart 2021

24.02.2021 tarihli, 31405 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2013/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

2 Mart 2021

Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri, Kurşun Kalemler, Gazlı Cep Çakmakları ve Bazı Muhtelif Eşyalar İçin CIF Kıymeti 500 ABD Dolarını Geçmeyen İthalatlarda Gözetimden Muafiyet Uygulaması Kaldırıldı.9603.21.00.00.19 GTIP’inde Yer Alan “Diş Fırçası” Eşyasının İthalatında Uygulanan Ek Mali Yükümlülüğe İlişkin Tarife Kontenjanı Açıldı

2 Mart 2021

27.02.2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/3) yayımlanmıştır.Voltmetreler ve Ampermetrelerin İthalatında Uygulanan Gözetim Muafiyeti 5 Adet Veya Daha Az Miktarda Yapılan İthalatlar İçin Değiştirildi

2 Mart 2021

24.02.2021 tarihli ve 31405 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında İlan Edileceği Belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin Açıklamalar Yapıldı

1 Mart 2021

Özet: 27.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen Öncelikli Ürün Listelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.