Mali Bültenler

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

17 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarihli 2020/3 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır...Bazı Eşyaların İthalatında Yürütülecek Olan Gözetim Uygulanmasında Değişiklik

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete ile İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2005/8) değişiklik yapıldığına dair tebliğ yayımlanmıştır...Gözetim Uygulanmasına ilişkin 2005/5 No'lu Tebliğ'de Gümrük Kıymeti ve CIF Kıymete ilişkin Değişiklik Yapıldı

17 Mart 2020

08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete’de 2005/5 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır...Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mart 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...Covid 19 Salgını Nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Görev Alan Personelin Geçici Süre ile Evden Çalışabileceğine İlişkin Basın Açıklaması Yapıldı

16 Mart 2020

15.03.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde...