Mali Bültenler

Mikro İhracatta Vergi Teşviklerine ilişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

14 Ocak 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde 314 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ taslağında;Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde Bulunan AB040 Kod Numaralı Tarife Kontenjanı Satırı Değiştirilmiştir

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’ de Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthalatının Düzenlemesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11) yayımlanmıştır.Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/21) yayımlanmıştır.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ’de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) yayımlanmıştır.