Mali Bültenler


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 69444607 sayılı ve 25.11.2021 tarihli, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi- Faturanın Üçüncü Bir Ülkede Düzenlenmiş Olması konulu yazısı yayımlanmıştır

3 Aralık 2021

Üçüncü Ülkede Düzenlenmiş Fatura İle Sevkiyata Konu Eşya Arasında Bağlantı Kurulabilmesi Şartıyla Eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Tarifeden Faydalanabileceği Belirtilmiştir.Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarihli, 69467635 sayılı ve Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı – Format Değişikliği konulu yazısı yayımlanmıştır.

3 Aralık 2021

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Numarasında Format Düzenlemesi Yapılmıştır.İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konulu yazı ile ithalatta ibraz edilen menşe beyanlarının şekil ve içerik yönünden geçerliliğine ilişkin açıklama yapıldı

3 Aralık 2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ nün 29.11.2021 tarihli, 69542845 sayılı ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konulu yazı yayımlanarak ithalatta ibraz edilen menşe beyanlarının şekil ve içerik yönünden geçerliliğine ilişkin açıklama yapılmıştır...Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri ile İlgili Genelge Yayımlanmıştır

25 Kasım 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 69146722 numaralı, 15.11.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri konulu genelgesi yayımlanmıştır.Selenoid Bobin, Difüzor, Stylus, Kamera Kartı Gibi Eşyaların Sınıflandırılmasına Dair Yeni Açıklamalar Getirilmiştir

25 Kasım 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 68908333 numaralı, 2021/30 sayılı 15.11.2021 tarihli Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması konulu genelgesi yayımlanmıştır.