Mali Bültenler

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Belgesinin Gümrük İşlemlerinde Aranmayacağı Hakkında Yazı Yayımlandı

11 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-40216608 sayılı, 28.04.2021 tarihli ve Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) konulu yazısı yayımlanmıştır.Avrupa Topluluğu Üye Ülkelerine Kuzey İrlanda Eklendi

11 Mayıs 2021

07.05.2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.Birleşik Krallık'a olan İhracatta 14.04.2021 Tarihinden İtibaren(Bu Tarih Dahil) Telafi Edici Vergi Hesaplanmayacaktır

11 Mayıs 2021

30.04.2021 tarihli ve 63670089 sayılı Birleşik Krallık’a uygulanan Telafi Edici Vergiye İlişkin Yazı yayımlanmıştır.Eşyanın Fiziki Muayenesi Sonrası Gerçekleşen GTİP Değişikliğinde Menşe Şahadetnamesi İbrazı

11 Mayıs 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-20117910 sayılı, 07.05.2021 tarihli ve GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı konulu yazısı yayımlanmıştır.Çin ve Vietnam Menşeli Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucatın İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtildi

11 Mayıs 2021

06.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yayımlanmıştır.