Mali Bültenler


Adana Yumurtalık ve Ege Serbest Bölgesi Sınırlarının Değiştirildiği ve Orta Karadeniz Serbest Bölgesi Kurulduğu Belirtilmiştir 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmî Gazete ’de “Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında KararDamızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (No: 2023/22)” yayımlanmıştır.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Kozmetik Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğ Taslağı Oluşturulmuştur. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

Ticaret Bakanlığı’nın 25.04.2023 tarihli ve 84842916 sayılı “Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği TASLAĞI” konulu yazısı yayımlanmıştır.