Mali Bültenler


Gümrük Yönetmeliği 181. Maddenin Uygulanmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır. 13.09.2023

13 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "13.09.2023")

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 18.08.2023 tarihli 2023/3702-BU sayılı Yazısı yayımlanmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.08.2023 tarihli 2377906 sayılı Yazısı yayımlanmıştır. 13.09.2023

13 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "13.09.2023")

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Geçici Olarak İthal Edilen ve İşçilik Uygulanarak İhraç Edilen Ürünlere Yönelik İhraç Bedellerinin Yurda Getirilmesine Gerek Kalmadan Bankalarca Mahsup Edilmesinde Tarafların Aynı Kişiler Olması Şartı Aranmayacaktır.Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına Yönelik Olarak Gümrük Müşavirleri Tarafından Yapılan Beyanlara Dair Gümrük İdarelerine Bilgilendirme Yapılması Hususunda Yazı Yayımlanmıştır. 13.09.2023

13 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "13.09.2023")

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 22.08.2023 tarihli 2023/3738-BU sayılı “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Uygulama Hk.” konulu Yazısı yayımlanmıştır.Yük Teslimlerinde Taahhütname İstenmesi Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. 13.09.2023

13 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "13.09.2023")

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 22.08.2023 tarihli 2023/3751-BU ve 2023/3737-BU sayılı “Yük Teslimlerinde Taahhütname İstenmesi Hk.” konulu Yazısı yayımlanmıştır.Ürün Etiketlerinde Mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine Uygun Sağlık Beyanı İle Piyasaya Arz Edilebilme Zaman Aralığının Uzatıldığı Belirtilmiştir. 13.09.2023

13 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "13.09.2023")

23.08.2023 tarihli ve 32288 sayılı Resmi Gazete’de “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.