Mali Bültenler


3401.20.10.00.00 GTİP’li Bazı Diğer Şekillerdeki Sabunlar Cinsi Eşyanın, Kozmetik İhtisas Gümrüğü Uygulamasına Tabi Eşya Listesinden Çıkartıldığı Belirtilmiştir. 01.04.2024

1 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "01.04.2024")

3401.20.10.00.00 GTİP’li Bazı Diğer Şekillerdeki Sabunlarİthalat Kontrol Sistemi-2'nin (Import Control System-ICS2) Üçüncü Aşamasına İlişkin Olarak Gerçekleştirilecek Webinar Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. 01.04.2024

1 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "01.04.2024")

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafındanBelarus’un Litvanya’ya Karşı Aldığı Ticaret Kısıtlayıcı Önlemler Açıklanmıştır. 01.04.2024

1 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "01.04.2024")

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nünBazı iş Makinaları Cinsi Eşyanın İthalat Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlük Tarihi Değiştirilmiştir. 27.03.2024

27 Mart 2024 (Yayın Dönemi "27.03.2024")

19.03.2024 tarihli ve 32494 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de ’ Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35) ’’ Konulu Tebliğ yayımlanmıştır.Eski Formatlı A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart itibari ile geçersiz olacağı belirtilmiştir. 27.03.2024

27 Mart 2024 (Yayın Dönemi "27.03.2024")

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 19 Mart 2024 tarihli “Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı Hakkında” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.