Mali Bültenler


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmıştır

7 Ekim 2022

30.09.2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.Marka ve/veya Model Bilgisinin Firma Tarafından Sehven Yanlış Girilmiş Başvurularda, Denetmenin Tekrar Yetki Verme Özelliğinin Kullanılması Gerektiği Belirtilmiştir

7 Ekim 2022

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ nün 78211647 sayılı, 15.09.2022 tarihli, “TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi” konulu yazısı yayımlanmıştır.Dahilde İşleme Rejimi Kararında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

7 Ekim 2022

14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’ de Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030) yayımlanmıştır.Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) Yayınlanmıştır

7 Ekim 2022

14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) yayımlanmıştır.Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklikler Yapılmıştır

7 Ekim 2022

14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) yayımlanmıştır.